Polsko-Austriackie Towarzystwo Kultury TAKT

Towarzystwo TAKT zostało zarejestrowane w 2003 roku w Wiedniu i działa w oparciu o statut i prawo o stowarzyszeniach.

Celem Towarzystwa jest integracja społeczności polskiej oraz austriackiej poprzez propagowanie obyczajów i kultury polskiej. Nie ograniczamy swojej działalności do prezentacji wyłącznie polskich twórców: istotne dla nas jest kim jesteś, a nie skąd pochodzisz.

Młodych Polaków, urodzonych w Austrii, pragniemy zaznajomić z dawnymi polskimi tradycjami, przybliżyć im historię i kulturę kraju ich pochodzenia. Starszym rodakom, umożliwić kontakt z kulturą naszej ojczyzny, a Austriakom przybliżyć to co dla nich w Polakach "egzotyczne".

Ta różnorodność celów decyduje o szerokiej palecie naszych propozycji: koncerty rokowe i teatrzyki dla dzieci, poezja śpiewana oraz kaberet, koncerty muzyki klasycznej i wystąpy teatralne.

Szczególny rozdział naszej działalności stanowi organizacja cyklicznego Polskiego Balu Wiosny, od którego tak na prawdę wszystko się zaczęło. Organizacja pierwszego balu przez grono przyjaciół, wtedy jeszcze nie zrzeszonych formalnie, zrodziła myśl o założeniu Towarzystwa.

Wyjątkowość tego corocznego przedsiąwzięcia stanowi szczytny cel: z każdego balu dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Każdego roku uzyskane pieniądze przeznaczamy na inny cel i co roku suma ta jest większa!

Zarząd

Maria Buczak
Prezes


Agnieszka Forster
Pisarz


DI Jòzef Buczak
Skarbnik


Agnes Orlicka
Zarzad


Jolanta Szczepanow
Zarzad


Solvita Kalugina-Bulka
Zarzad