Poezja w Wiedniu

Spotkanie z poezją z Mazur

Wieczór literacko-muzyczny z udziałem

Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO

  1. kwietnia 2016 (wtorek), godz. 19.00

Polnisch-Österreichischer Kulturverein "Takt"
Ingen-Housz-Gasse 2
1090 Wien

Ch. – poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor w Instytucie Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, autor zbiorów wierszy Śniardwy (1993), Cztery strony domu (1996), Prześwit (2002), Mam pytanie. Wiersze dla Witka i innych dzieci (2002), Ląd gordyjski (2006), Rozwidlenia (2008), Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011 (2012), Bliźniego, swego (2012), Mazurské odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, przekład i posłowie Libor Martinek (2012). Pisarz otrzymał Nagrodę dla „wybitnych talentów liryki polskiej” (Niemiecko-Polskie Dni Literatury, Drezno, lipiec 1998). Jego tomik Bliźniego, swego był nominowany do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku - (2013) oraz do Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego. Utwory poety były tłumaczone na język niemiecki, francuski, rosyjski, litewski, czeski i ukazywały się w ważnych antologiach najnowszej poezji polskiej.

Organizatorzy:

Polnisch-Österreichischer Kulturverein "Takt"
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego

Lokacja: Takt